Hem

Hej och välkommen till Lillsunds Ridterapi!

Verksamheten bedrivs i Hassela i norra Hälsingland där det är vackert och nära till golfbana och skidanläggning.

Ridterapi

Ridterapi, eller hästunderstödd terapi, är för alla människor som vill känna harmoni och utveckla sin självkännedom. Det är en mycket verksam väg för människor som upplevt kriser i livet, blivit utbrända, har drogproblem, barn som har inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter etc. Det kan även gälla dig som chef, där du vill bli medveten om signaler du sänder ut till medarbetare och utveckla din kommunikativa förmåga.

I terapiarbetet utgår jag från min grundprofession och andra utbildningar och erfarenheter jag har och jag jobbar med upplevelsebaserat socialt emotionell lärande. Det innebär att vi samtalar kring svårigheter i det vardagliga livet, och sedan jobbar vi med övningar ämnade att överbrygga dessa svårigheter. Både i samtalen och i övningarna lär vi oss mer om oss själva och hur vi kan hantera vårt sociala liv på ett mer ändamålsenligt sätt.

I de upplevelsebaserade övningarna deltar hästarna oftast. Dessa övningar genomförs huvudsakligen från marken med kommunikationsövningar med häst där man blir uppmärksam på andras behov och önskemål och även medveten om sitt eget kroppsspråk och vilka signaler man sänder ut. Ibland jobbar vi från hästryggen där man utnyttjar hästens rörelse som ger en kroppsmedvetenhet och detta tillsammans stärker självkänslan. Ibland gör vi andra övningar utan häst om vi finner det lämpligare.

Vi avslutar med reflektioner för att se vad vi lärt oss av övningarna och samtalen som är användbart i vårt vanliga liv.